Spiegelen, onbewust doen wij dat allemaal. Spiegelen is het (on)bewust nadoen van iemands bewegingen.  Overal doen wij het, wanneer we het met mensen eens zijn en als we gevoelens willen uitdrukken.

Sommige mensen doen het meer dan een ander. Verkopers zijn er bijvoorbeeld op getraind om hun klanten een goed gevoel te geven door ze te spiegelen. Dit zorgt voor vertrouwen en een goed contact, waardoor de klant sneller geneigd is het product aan te schaffen.

Van mensen die spiegelen wordt ook gezegd dat ze zich sneller kunnen verplaatsen in een ander.

Door spiegelen probeer je je op de ander af stemmen, bijvoorbeeld door dezelfde mimiek aan te nemen. Praat iemand bijvoorbeeld over iets droevigs, dan kun jij er verdrietig bij kijken. Praat hij over iets vrolijks, dan heb je een blije uitdrukking op je gezicht.

Stel je eens voor dat je tijdens een gesprek het roerend met jouw gesprekspartner eens bent, je kunt dit dan aangeven door te spiegelen. Hiermee geef je een signaal af dat jullie op dezelfde lijn zitten en er eensgezind over denken.

Met spiegelen kun je je ook distantiëren van je gesprekspartner. Je kunt je bijvoorbeeld afkeren van je gesprekspartner, als hij bijvoorbeeld dichterbij komt, doe jij een stap achteruit. Je doet dus alles omgekeerd. Deze ‘vorm’ van spiegelen wordt ook wel ‘mismatchen’ genoemd. Op deze manier kuntje het gesprek sneller tot einde laten komen.

Als je spiegelen kunt herkennen, kan het een handig kneepje zijn. Kijk maar eens om je heen. Misschien ontdek je dan gesprekspartners die in precies dezelfde posities staan. Je weet dus nu dat deze mensen elkaar begrijpen. Vaak is er iemand die de leider is en die wordt dus nagedaan. Deze observaties kunnen handig zijn als je wil weten of ander begrip voor jou heeft. Je kunt dan eerst de ander imiteren en vervolgens een andere houding aannemen en dan kijken of de ander volgt.

Spiegelen kan ook negatief worden beschouwd. Als je te overdreven spiegelt, kan de ander dit doorhebben. Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met iemand, kun je beter (bewust) spiegelen, want dat schept een ander beeld bij de ander. Of het als negatief wordt beschouwd hangt ervan af wat voor gedrag je spiegelt. Als je een norse uitdrukking spiegelt, kan dit de interactie verslechteren.

Spiegelen kan bewust erg leuk zijn, maar overdrijf het niet!